Skip to main content

Forfatter: Josephine Knudsen

Rosenbauer.. En Global Spiller Med Særlig Karakter

Rosenbauer… En Global Spiller Med Særlig Karakter

AF JOSEPHINE KNUDSEN

Rosenbauer er i dag en af de største globale spillere på markedet, men hvad de færreste ved er, at den store virksomhed startede som en lille butik, hvor Anton Rosenbauer lavede dekorativt metal. 

Historik

Rosenbauer startede som en lille butik, hvor Anton Rosenbauer lavede dekorativt metal. Dette skulle senere gå hen og blive en verdensomspændende virksomhed for brandslukningsudstyr. Det hele startede i byen Linz i Østrig, en by som var svært plaget af brand. Det var her Anton stiftede familie, og hans efterkommer dedikerede sig til deres lokalsamfund og brandtjenesten. Familievirksomheden blev forvandlet fra at lave dekorativt metal til at være leverandør af udstyr og hjælpemidler til brandtjenesten, til i dag at være en af de største globale spillere ift. produktion af brandbiler, udstyr og hjælpemidler. 

Rosenbauer familien gjorde karriere både i brandtjenesten, men også med deres voksende virksomhed. De var passionerede brandmænd, og ønskede det bedste for deres lokalsamfund. Dette satte et stærkt præg på deres virksomhed, og dette betød innovative designs og nytænkning ift. f.eks. motoriserede pumper og pumper monteret på vogne og køretøjer. Sidstnævnte betød opfindelsen af brandbilen. Rosenbauer forstod at samle inspiration i udlandet på forretningsrejser, samt finde de rette forretningspartnere, som kunne hjælpe virksomheden med at vækste, og gøre hans designs og ideer til virkelighed. Deres nytænkende tilgang, deres passion for virksomheden og brandtjenesten betød også, at de kom godt igennem to verdenskrige og dårlige økonomiske tider.

Dette betyder at de fortsat er en global spiller, og en virksomhed som stadig engagerer sig, og er førerende på markedet. En stor del af de ansatte er også engagerede brandmænd, og dette smitter af på virksomhedsmentaliteten – der er en stolthed og en passion i deres arbejde. Derudover kan Rosenbauer stadig, efter knap 160 år, prale af at være en familieejet virksomhed med en familiær omgangstone. 

En Passion For Brand

Det var Antons Barnebarn, Johann Jr., der var meget passioneret omkring lokalsamfundet og brandtjenesten. Han stod i spidsen for det lokale brandværn, og familieforretningen blev leverandør af brandslukningsudstyr. Johann Jr. søgte konstant ny viden, så han kunne dedikere sig mere til brandtjenesten, og var drevet af at have de bedste ideer, hvor hans første succes blev et nyt stigedesign, og blev også anset som leverandør af kvalitetspumper til Oberösterreichs brandvæsen. Sønnen Konrad (sen.) måtte i 1888 overtage virksomheden, grundet farens helbred. Konrad var, ligesom hans far, en del af Linz brandværn og fik adskillige udmærkelser. Han blev frontløberen for den professionelle brandtjeneste i dag. Både Johann og Konrad havde begge gjort sig bemærket i samfundet, som mænd der gjorde en ekstra indsats særligt i brandvæsnet. Dette betød at der i 1901 blev stiftet en fond i deres navn som skulle gavne brandmænd i nød. Konrad steg hastigt i graderne hos brandværnet i Linz, og modtog senere ærestitlen “Far af Linz Brandværn”. 

Østrig og Tyskland – Hvorfor er de så store spillere?

Både i Østrig og Tyskland synes der at være en kultur omkring brandvæsnet. Fortællingen er en anden end i Danmark, og folk er passionerede omkring det. Dette afspejler sig også til tilslutningen af frivillige i både det østrigske og tyske brandvæsen. I Østrig er 99% af brandvæsnet frivillige og i Tyskland gælder det 93,5%. I Østrig er der kun 8 professionelle brandværn, hvor de resterende er frivillige. I Tyskland er det lovkrav, at der er frivillige brandværn i hver kommune – dette gør sig ikke gældende for de professionelle. I hele Østrig er der ca. 5500 brandværn og i Tyskland er der ca. 17.000 – i Tyskland alene er der ca. 1.000.000 brandfolk. 

Rosenbauer og RK

Vi har siden 1992 haft et godt samarbejde med Rosenbauer. Rosenbauer fandt i 1988 en forhandler, J. Hartmann, i Danmark. Da vi skulle levere brandbiler til Grønland, købte vi udstyr hos dem. Dette blev med tiden til mere og mere udstyr. 1996 resulterede det i at vi delte forhandlerskabet af Rosenbauer i Danmark med J. Hartmann. I 1998 tog Martin i praktik i Tyskland, og derefter overtog vi forhandlingen af Rosenbauer i Danmark. På daværende tidspunkt solgte vi kun pumper og udstyr. Det var første i 1999 at vi solgte de første brandbiler til Beredskabsstyrelsen – denne aftale blev indgået på en serviet. Siden har vi solgt ca. 150 brandbiler fra Rosenbauer. 

Ligesom Rosenbauer er vores virksomhed også familieejet, og dette sætter vi en stor ære i. Det har også haft en stor betydning for vores samarbejde med Rosenbauer. Der har altid været venskabelige følelser selvom det har drejet sig om forretninger. Virksomhedens identitet med et stærkt familiært grundlag har derfor skabt et fælles værdigrundlag for de aftaler vi laver sammen. 

Få mere viden og inspiration

Bæredygtighed “In Real Life”
Læs mere her

Læs videre

Lokalberedskab… Et Fortidslevn Eller Fremtidens beredskab?

Lokalberedskaber… Et Fortidslevn Eller Fremtidens Beredskab?

AF JOSEPHINE KNUDSEN

Lokalberedskaber hører nærmeset fortiden til, men er det i virkeligheden lokalberedskaber der skal til, for at sikre fremtidens beredskaber? 

De seneste år med flere hedebølger, storme og oversvømmelser har bragt beredskaberne på overarbejde, og dermed også til en erkendelse af, at de ikke er rustede til fremtidens klimaudfordringer. De har hverken tilstrækkeligt mandskab, uddannelse eller udstyr til at kunne hjælpe alle dem, som har brug for deres hjælp – eller som kommer til at få brug for deres hjælp i takt med at klimaforandringerne får større indvirkning på vejret herhjemme. 

Der har siden 1989 været kraftige besparelser i beredskabet, hvilket har betydet at der er blevet sparet og effektiviseret alle steder. Det gør at beredskabet er dårligere stillet når vi som borgere har brug for hjælp – og særligt når vi bliver mødt af hyppigere og mere ekstreme udfordringer på grund af klimaforandringer. 

Vi ser allerede i dag, at der er lokale som tager opgaverne på sig. I takt med de hyppige oversvømmelser der har været det seneste år, har borgerne selv taget affære, og prøvet at gøre hvad de kan for at stoppe vandmasserne. Når beredskabet bliver presset, vil der blive prioriteret i opgaverne, og derfor kan man risikere at stå alene med f.eks. vandmasserne. Derfor giver det god mening at være parat selv, og vide hvordan man skal reagere i en krisesituation – for hvad gør man når hjælpen ikke kommer med det samme?

Historisk perspektiv

Historisk set har bedriftsværn været et brand- og redningsvæsen som har været integreret i en virksomheds sikkerhedsorganisation, som under krig eller krise, er det dem som har måtte rykke ud indtil anden hjælp kunne komme frem. Det har tidligere været et krav at virksomheder med over 75 ansatte skulle have et bedriftsværn, men efter ændringer i Beredskabsloven i 2000, er det op til kommunerne at vurdere om en virksomhed skal oprette et bedriftsværn. I dag er der i stedet lovpligtige brandsyn hvor mange mennesker forsamles, og steder som er særligt udsatte ift. brand. I dag resulterer ca. 38% af disse i påbud. Her skal brandsikkerheden forbedres – hvis et bedriftsværn havde eksisteret i de pågældende virksomheder, havde det været deres opgave at optimere og sikre at brandsikkerheden var i orden. I dag er det de færreste virksomheder der har interne beredskaber – et eksempel er dog ved Crossbridge Energy i Fredericia. Her så man også hvordan de var første indsatsen, da der gik brand i deres raffinaderi, og hvordan den hurtige indsats var essentiel for slukningen af branden.  

Bedriftsværn og frivillige brandværn har, historisk set, sammen spillet en stor rolle for brandslukningen i Danmark. Det frivillige brandværn er en tysk tradition, som udbredte sig til Danmark under den tyske besættelse efter krigen i 1864. Det første frivillige brandværn blev stiftet i 1869 i Tønder, som følge af en voldsom brand i byen. I Tyskland er det nemlig obligatorisk med frivillige brandværn i kommunerne, og brandpersonalet består af 93,5% procent frivillige. Dette gør sig også gældende i Østrig. Her er der kun 8 professionelle brandværn, hvor de resterende er frivillige, og det frivillige brandpersonale udgør 99%.

I Danmark er det i dag kun i Sønderjylland der holdes ved denne tradition. Her arbejder de ud fra ca. 50 stationer, hvor de sammen med de betalte deltidsbrandfolk reelt udgør det operative brandvæsen. I Sønderjylland er der ca. 1200 frivillige brandmænd. Der bliver dog færre og færre frivillige, da de er kommet på kontrakt med hos kommunerne, og dermed skal kunne stille seks mand. Dette udfordrer deres frivillighed, og sætter rammer for hvor meget de skal yde – i stedet for at yde hvor de kan, med passion og frivillighed for deres lokalsamfund.

Få mere viden og inspiration

Rosenbauer – En Global Spiller Med Særlig Karakter 
Læs mere her

Brandts Klædefabriks bedriftsværn

Tivoli er klar til egen indsats

Fremtidens beredskab

Vi ved fra forskningen at vi står overfor en ny verden med klimaforandringer, hvilket indebærer voldsommere vejr og flere og mere ekstreme vejrhændelser. Derfor er det også en alarmerende melding når beredskaberne siger, at de ikke er rustede til fremtidens udfordringer. Dette leder os tilbage til indledningen – er lokalberedskaberne i virkeligheden noget der skal høre til fremtidens beredskab? Med evige besparelser på området, hyppigere ekstreme vejrhændelser, og en større efterspørgsel på hjælp fra befolkningen, så kan lokalberedskaberne og bedriftsværnene være løsningen, så der er hjælp at hente indtil den professionelle hjælp kan nå frem. Dette kan være med til at mindske risikoen for personskade og yderligere skade på nærområder.

Som befolkning er vi allerede begyndt at hjælpe hvor vi kan. Hvis vi blot kigger på Hjerteløber ordningen, her hjælper helt almindelige mennesker til hvor de kan. Siden ordningens begyndelse i 2017 har over 150.000 tilmeldt sig. Med hjælp fra minimalt udstyr og uddannelse, kan de være med til at redde liv, inden den professionelle hjælp kommer. Her ser vi et stigende engagement – for folk VIL gerne hjælpe. Lokalberedskaberne kunne på samme måde genetableres – for der ER frivillige – det kan vi bare se i Sønderjylland. Det handler om at hjælpe hvor man kan, men rammerne og uddannelsen skal være der til det. Så vi kan hjælpe indtil de professionelle kommer, og yde assistance når der er behov for det.

Læs videre