Skip to main content

Bæredygtighed ”In Real Life”

AF MARTIN H. PEDERSEN, DIREKTION

Fremtidens konkurrenceevne handler også om at sikre værdikæder og afbalancere aftryk på mennesker, omgivelser og natur.

I en lille, ambitiøs virksomhed som RK Brand & Teknik, sætter vi dagligt en række forventninger op for vores drift og udvikling. Kravene kommer udefra – fra kunder og leverandører. De kommer også indefra – fra ansatte og fra vores egen filosofi omkring, hvordan man kan og bør drive en moderne virksomhed. Der er konstant fokus på hvilket ”impact” vores handlinger har på miljøet. Vi har en cirkulær forretningsmodel. I praksis betyder det, at vi gør den belastning som vi, eller vores kunder, lægger på miljøet, så lille som muligt. Vi tilgodeser de produkter, der kan holde i længst mulig tid, eller i sidste ende genanvendes som råvarer til anden produktion.

Kræver forandring hos os alle
Det kræver lidt ekstra af os at tænke i cirkulære baner. Det medfører forandringer i produktionsmetoder og ikke mindst tankegangen hos både ledelse og medarbejdere. Inspireret af andre brancher, hvor f.eks. bærbare computere og mobiltelefoner får nyt liv, så er det også muligt for os at bidrage til denne tankegang. I vores verden med beredskaber og brandslukning, er der mange muligheder for at sikre længere levetid samt at tænke såvel upcycling og decideret genbrug ind i livscyklussen på vore produkter.

Vi har fundet inspiration fra Industriens Fond

Fremtidens Bæredygtige Produktion, som giver os en række gode eksempler på, hvordan vi kan gribe dette an i praksis. For det skal gennemføres i praksis! Det er alt for nemt at skrive sig ud af, at man vil dit, og gør dat. Men i sidste ende er det resultaterne og den mindskede miljøbelastning, som er afgørende bevis for, om man virkelig mener det.

Elektrificering af beredskabet
Ligesom i resten af Europe, ser vi ind i en elektrificering af industrien. Vi ser det både i brugen af elektriske hjælpemidler som frigørelsesværktøj, batteriventilatorer, solcellepaneler på taget af brandkøretøjer og seneste elektrisk drevne brandbiler. Dette kan og skal være vores næste skridt mod et bedre miljø til gavn for de næste generationer.

Tid til langsigtede løsninger
Det er vores ambition at være her i mange år endnu. Ligesom vores kunder også har en lang afskrivningstid på deres forretning, så er det de langsigtede løsninger, som er afgørende for vores aftryk. Vi ser det tydeligt, når der i vores branche bliver talt om PFOS/PFAS fra 90’ernes brandslukningsskum. Vi ser det også, når vi vægter brug af drikkevand til slukningsmidler, kontra røgudvikling og sodpartikler. Her er vi for længst begyndt med at udvikle nye produkter og teknikker, som kan føre vores branche i den positive retning. Desværre føles det ofte som om udviklingen går alt for langsomt og der er for stort fokus på investeringsfasen i økonomien. Initialøkonomien får størst fokus, når det kommer til indkøb af hjælpemidler og komponenter. Kun alt for sjældent bliver der fokuseret på materialevalg, levetid og genanvendelsesmuligheder, når der skal indkøbes nyt udstyr. Vi har stadig til gode at få det første udbud, der reelt vægter miljøbelastningen, når det drejer sig om brandkøretøjer og udstyr.

Funktion, Arbejdsmiljø og Miljøbelastning
I vores produktportefølje, som er inddelt i 6 Kategorier, har vi fokus på såvel de fysiske produkter, som anvendelsen og vedligeholdelsen heraf. Når vi skal udvælge nye produkter til vores portefølje, så er det altid med udgangspunkt i følgende værdier; Funktion, Arbejdsmiljø og Miljøbelastning. For os bør den umiddelbare indkøbspris ikke have den store vægtning. Vi arbejder reelt med produkter, som skal anvendes i over 20 år og derfor afskrives over en lang periode.

„Der er behov for Innovation, Nye teknologier, Samarbejde, Kompetencer og Viden, hvis vi skal lykkedes med at afkoble Industriens økonomiske vækst fra miljøpåvirkninger og ressourcetræk.“
Industriens Fond

FNs verdensmål i praksis

Vi kan ikke gøre det alene. Vi har brug for såvel leverandører, der tænker på samme måde. Kunder skal også overbevises og turde tænke alternativt for at sikre at nye, måske dyrere, produkter også får chancen.

I en virksomhed af vores størrelse, er der ikke hele afdelinger til rådighed for bæredygtige forretningsstrategier og handlingsplaner for den grønne omstilling. Og heldigvis… Vi bruger vores fornuft, øjnene i hovedet, og de super gode oplysninger som bl.a. FN, Industriens Fond m.fl. stiller til rådighed.

Vi kan også godt selv se, når sneen over Nordgrønland i december er tyndere end nogensinde før. Vi ved godt, at når vi sorterer vores affald, så giver det faktisk mening i den anden ende. Så kan vores erfaring fortælle os, at det rent faktisk gør en forskel at informere såvel kunder som leverandører om, hvad nyudvikling af produkter kan bidrage med.

Få mere viden
og inspiration

Lokalberedskaber – Et Fortidslevn eller Fremtidens Beredskab?
Læs mere her

Og hvad sker der så i praksis?

RK Brand & Teknik er en virksomhed med rødder helt tilbage til 1929. Da var fokus på miljø, arbejdsmiljø og ressourcer af en helt anden karakter end i dag. I samarbejde med vores kunder, beredskaberne i Danmark, har vi udviklet og udfordret den teknologiske udvikling indenfor brand- og redningskøretøjer. Senest har vi påbegyndt omstillingen af vores salg- og produktionsapparat til leveringen af elektrisk drevne brandkøretøjer. Ligeledes har vi iht. vores nuværende forretningsplan arbejdet med omstilling af virksomheden ift. FN’s Verdensmål.

Overordnet set har vi fokus på
– Miljø og Klima
– Fredelige og trygge samfund

På daglig basis fokuserer vi først og fremmest på Verdensmål 12 – Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.
Derfor er vi p.t. ved at omlægge vores egen produktion til at kunne være selvforsynende. Vi ønsker at skære ned for vores nettoforbrug. Det skal ske ved hjælp af isolering og smarte overvågningssystemer. Vi vil også sikre forsyning af energi fra vedvarende energikilder som solenergi, jordvarme og vindenergi. Det er helt i tråd med udviklingen indenfor vores branche. I branchen kan vi sammen påvirke vores kunder, de professionelle beredskaber, til at tage det næste skridt mod emmisionsfri drift af brandkøretøjer og materiel.

Vores lille oase i industrikvarteret
Vi har også taget Verdensmål 15 – Beskyttelse af økosystemer til os. Vi gør allerede en forskel ved f.eks. at udbrede kendskabet til miljøvenlige skum- og tilsætningsadditiver til brandslukning. Vi har i vores egen baghave udlagt ca. 5.000m2 jord til biodiversitet. Området bliver en lille oase i et industriområde, og vil i fremtiden være en del af vores vedvarende energiformer.

Vi håber, og tror på, at den bedste vej frem er principfasthed og oplysning. Så skal vi nok få vendt supertankeren. Måske endda før det er for sent.

Martin H. Pedersen

DIREKTION