Skip to main content

RK er med ved branden i Børsen

AF JOSEPHINE KNUDSEN

Den 16. april og de efterfølgende dage var alles øjne rettet mod København, og en af Danmarks helt store nationalklenodier, Børsen. Den 400 år gamle børsbygning gik i brand d. 16 april om morgenen, mens verden så forfærdet til. Børsbygningen blev bygget af Christian d. 4., og med opførelsen af denne gjorde Danmark sin fremtræden som handelsnation. Det er samtidig en af Københavns store kendetegn, og det var derfor med stor sorg, at nationen så den gå op i flammer.  

Indsatsen var derfor også enormt vigtig, da der ikke kun skulle undgås personskade og spredning af brand, men der skulle også sikres kulturarv. Både selve bygningen, men også inde i bygningen. Indsatsen blev derfor hurtigt sat i gang med koordinering af folk der prøvede at hente så meget som muligt ud inde fra bygningen, samtidig med at slukningsarbejdet gik i gang.

RK var tydeligt repræsenteret ved slukningen, hvor vi bl.a. har leveret Rosenbauer AT slukningskøretøjer med CAFS anlæg, Fleksibel Enhed (FE) køretøjer og senere tilføjelsen af en lufthavnsbrandbil som har været essentielle for indsatsen i Børsen. Med vores CAFS-anlæg, har beredskabet kunne inddæmme og isolere branden for, at den ikke har spredt sig yderligere. CAFS giver beredskabet mulighed for at justere i skumkoncentratet, og med det ekstra lufttryk der tilføjes, gør det også at beredskabet kan stå på behørig afstand, hvilket sikrer et bedre arbejdsmiljø, og dermed også er med til at nedsætte risikoen for personskade. CAFS har derfor haft en stor betydning for, at der bl.a. ikke er sket personskade og at branden ikke har spredt sig yderligere.

Derudover blev der indsat FE køretøjer, dette for at beredskabet havde alt specialudstyr til rådighed til denne indsats. Disse har vi leveret 14 af til Hovedstadens Beredskab, og de rykkede også ud da der gik brand i Børsen. Dette gav beredskabet ekstra udstyr, så de havde de bedste forudsætninger for at bekæmpe branden. For at trække på alle ressourcer var også specialindsatsen i Hovedstadens Beredskab indsat. Med specialindsats samt udstyr øger det mulighederne for at få inddæmmet branden og mindsket risikoen for personskade.

Slutteligt blev en Rosenbauer Panther lufthavnsbrandbil fra Københavns Lufthavn indsat, med denne blev det muligt for beredskabet at komme ind over bygningen og yde slukningen uden at risikere personskade. Denne specifikke lufthavnsbrandbil er leveret af RK, og yder en helt særlig hjælp til slukning af branden i Børsen. Med dens slukningsarm kan den nå op eller ind over en bygning, uden at en person skal ind over – ligesom de f.eks. skal ved en stigebil.

Samlet giver ovenstående komponenter et bedre udgangspunkt for at inddæmme branden samt minimere risikoen for personskade. Det giver beredskabet de bedste forudsætninger for at klare deres arbejde på bedst mulig vis. Hvilket er det som vi ønsker for beredskaberne – vi sætter en ære i at I er klar til at rykke ud. Vi vil dog også gerne være med til at sikre en god første indsats, så inddæmning af branden kan ske hurtigere end beredskabet kommer. Dette leder os tilbage til et emne vi før har berørt – nemlig vigtigheden af lokale beredskaber og lokal robusthed.

Lokalberedskaber kan være afgørende i disse situationer. Særligt når det gælder gamle bevaringsværdige bygninger, hvor risikoen for brand er større og materialet som bygningen består af er særligt brandbart. Dette ses også ved Børsen. Selvom Hovedstadens Beredskab var hurtige til at reagere på en ABA, så var branden stadig nået til spiret da de nåede frem. Deres opgave blev derfor hurtigt en anden, da flammerne allerede stod højt og hurtigt spredte sig. Indtil beredskabet kommer kan folk ellers blot se på og lade stå til.

Vi vil gerne være med til at sikre den vigtige første indsats. Vi kan gennem vejledning og gennemgang af behov finde materiel, så der kan ydes en hurtig første indsats og minimere risikoen for spredning af brand. Herudover kan vi også tilbyde instruktion og uddannelse, så I føler jer godt klædt på til at yde denne første indsats, og ikke blot skal se til og vente på beredskabet i tilfælde af brand. Ved netop at indsætte med et lokalberedskab vil I samtidig kunne sikre disse fredede bygninger og vores kulturarv meget bedre, og det vil dermed minimere risikoen for at ende i samme situation som Børsen.

Få mere inspiration her

Slukningstrailer sikrer hurtig lokal indsats
Læs mere her