Skip to main content

Et Grønnere Beredskab

AF JOSEPHINE KNUDSEN

Med fokus på en grønnere omstilling er det oplagt også at kigge nærmere på grønnere beredskabskøretøjer. Rosenbauers RT er et elektrisk brandkøretøj som ikke blot kører på el, men også revolutionerer mange andre faktorer i køretøjet, og sætter fokus på forbedringer for brandmændene. RT’en skaber dermed ikke blot forbedringer på den grønne bane, men også for den funktionelle og operationelle indsats og mandskabet.  

Et elektrisk brandkøretøj

Med et øget fokus på den grønne omstilling, gav det anledning til også at kigge nærmere på beredskabskøretøjerne bl.a. pga. de voksende miljøzonekrav. Her blev det tydeligt at et elektrisk beredskabskøretøj ikke blot ville reducere CO2 udledningen, men det gav mulighed for at skabe et banebrydende beredskabskøretøj, som ville repræsentere fremtidens beredskabskøretøjer. Ikke nok med at RT’en er elektrisk, så giver den også en række andre vigtige fordele som gavner brandmændene under indsatser, det gavner omgivelserne og så har den et operationelt styringssystem. Målet blev at imødekomme alle fremtidige krav til dagens beredskaber. Derfor er der med RT’en heller ikke kun fokus på den grønne omstilling, men også hvordan Rosenbauer kan gøre det lettere for beredskaberne i de operationelle miljøer og minimere skadesrisici.

Det helt essentielle ved RT’en er omstillingen til el. Dens elektriske motorer er næsten helt stille, og når køretøjet holder stille, slukker motoren automatisk – alt andet materiel i bilen bruger elektriciteten direkte fra batterierne. Dette reducerer støj i det operationelle miljø og giver et bedre arbejdsmiljø for brandmændene og er til mindre gene for eventuelle naboer. Herudover er der ingen unødig gasudledning, hvilket er med til at sikre et miljørigtigt beredskab.

Det indbyggede batteri genoplades på næsten ingen tid, hvilket betyder at der ikke er nogen problemer – selv når den bruges ofte i storbyer. Ved et fuldt opladningsinput på 150kWh kan man med en opladning på kun 15 minutter nå 100kWh og dermed gå fra et batteri på 50% til 80%. Derudover kan RT’en med det indbyggede backupsystem kan batteriet genoplades med dieselmotoren der er placeret på taget, uden at det giver nogen begrænsninger. Ved hjælp af de genopladelige batterier fungerer RT’en som dens egen elektriske generator for materiel og hjælpemidler. Forsyningen af energi er garanteret selv under længere indsatser. Hvis der bliver brugt mere energi end der er på batteriet, slår backup-systemet til.

RT’en kan konfigureres efter det operationelle miljø som den skal indgå i. Volumen på vandtankene går fra 1000 liter til 4000 liter, skumtankene fra 50 liter til 400 liter.

Bedre arbejdsmiljø

Med omstillingen til de elektriske motorer gav det også mulighed for at optimere på parametrene for mandskabet, og dermed gøre det lettere at kommunikere, forberede sig og minimere skadesrisici. Her har de bl.a. sat ind med ergonomiske og taktiske fordele for mindre fysisk udmattelse for brandmændene og for bedre operationel succes. Der er en kommunikativ kabinestruktur, hvor cockpittet har et drejbart fører- og holdledersæde. Mandskabskabinen er ikke isoleret fra cockpittet, og begge er materiellet med et ovalt siddearrangement for at forbedre kommunikationen. RT’en fungerer som sit eget kommunikationssystem. Dette betyder bl.a. sit eget Wi-Fi, permanent forbindelse til det operationelle kontrolcenter, til EMEREC data center og til integrationen af droner for overblik over situationen. Mandskabet får derfor de nødvendige informationer heriblandt ulykkesrapport, bygningsplaner, billeder og meget mere, alt sammen mens de har kontakt til hinanden og det operationelle kontrolcenter.

De ergonomiske specifikationer af RT’en med den generøse indvendige ståhøjde, den lave indstigning og de let tilgængelige materielrum reducerer risikoen for skader hos brandmændene. RT’en er designet med tanke på mandskabet, så det letter deres arbejde ift. transport af materiel. Der er regulering af indstigningshøjden, så det er lettere for brandmændene at stige ind og ud af køretøjet. Materielrummene er i meget lav højde, og kan sænkes yderligere når køretøjet holder stille – maximum højden er lidt over to meter, og alt materiel kan derfor nås. Det er derudover også muligt at få enten et manuelt eller elektrisk taggalleri fremfor den konventionelle tagadgang via bagenden på RT’en. Pumperummet er også blevet flyttet frem i RT’en, hvilket skaber et fuldt materielrum i bagenden af køretøjet. Materielrummene er store i køretøjet, og med den lave højde, giver det mandskabet en lavere belastning, da de skal løfte det tunge matierel mindre.

Succes i praksis

RT’en er bl.a meget brugt i Berlin og den amerikanske adaption RTX er meget brugt i Los Angeles (LA). Både i Berlin og LA har de været glade for resultaterne. I Berlin er der i testperioden blevet dækket mere end 13.000 kilometer, et gennemsnit på 5-6 indsatser hver dag og næsten 800 timer med RT’en. Mere end 90% af indsatser kunne udføres med ren el – altså uden at benytte sig af backupgeneratoren. RT’en er blevet testet ved både små og store ulykker – uanset om det var med brandpumper eller med CAFS (trykluftsskum), så virkede materiellet perfekt.
RTX er den amerikanske bror til RT’en. I LA har de introduceret det første elektriske brandkøretøj i Nordamerika, og her er de begejstrede for RTX’en, og den viser sig særligt nyttig under mindre indsatser.  På en dag i testperioden kørte de ud til mere end 22 indsatser og ikke en eneste gang var det nødvendigt at anvende backupgeneratoren. I LA har de en målsætning om, at alle beredskaberne over hele USA skal skifte til elkøretøjer inden 2035. I LA har de valgt at gå forrest, så beredskaber landet over kan se hvordan det ser ud med elbrandkøretøjer, og at det kan lade sig gøre uden at gå på kompromis med operationel parathed og performance.

RT’en skaber et stille arbejdsmiljø, hvilket skaber et mindre stressfuldt arbejdsmiljø for brandmændene. Det er ikke blot bilen som larmer betydeligt mindre, men også pumpen, som larmer meget mindre end konventionelle brandkøretøjer. Derudover så er de sikre på altid at være fuldt opladet pga. det hurtige genopladningssystem, så de kan være fuldt genopladet på ca. 30 minutter. Selvom der er fuldt forbrug på køretøjet, så har ladningen en overkapacitet således at batteriet bliver opladet imens der er forbrug. Køretøjet er gennemtænkt med fokus på aflastning af mandskabet, og minimere skadesrisici. RT står for ”Revolutionary Technology”, og dette gør sig i sandhed gældende for dette køretøj.

Få mere inspiration og viden her

RK er med ved branden i Børsen
Læs mere her