Skip to main content
Industriel slukning og sikkerhed

Den sikre løsning i industrien

Når uheldet er ude, er hurtig og effektiv indsats vigtig, både for virksomhedens overlevelse og fremtid, men i høj grad også for de medarbejdere, der er involveret.

Har du overvejet, hvad du kan forvente af dit lokale professionelle beredskab? Det har de færreste, og det kan få store konsekvenser at overvurdere reaktionstid og kapacitet for det lokale beredskab.

Ofte findes den sikreste løsning i et samspil mellem virksomhedens eget beredskab og det lokale professionelle beredskab. For at skabe optimal sikkerhed og robusthed i forhold til farer, ulykker og brand, er det væsentligt for virksomheder af alle størrelser at sikre et lokalt beredskab, som kan arbejde sammen med de professionelle beredskaber, når det virkelig gælder.

Vi binder dit eget beredskab sammen med det lokale, så der bliver klarhed og vished over det samlede beredskab. Du kan også få hjælp til dialogen med myndigheder, brandrådgivere og forsikringsselskab.

Fra ”måske” til ”helt sikkert”

Du kan få overblik over er en lang række løsninger indenfor overvågning, detektering, støvhåndtering og brandslukning til din virksomhed. Alle løsningerne er baseret på professionelt udstyr, og det er afpasset efter det udstyr og de kompetencer, som det professionelle lokale beredskabet lander med.

Kontakt os, hør mere om mulighederne og få inspiration til din egen lokale løsning.

Lever du op til din
brandstrategirapport?

Sikkerhed og tryghed er et grundlæggende krav til alle byggerier. Når du bygger nyt eller bygger om, kan din certificerede brandrådgiver hjælpe dig med råd, vejledning og dokumentation så du lever op til lovgivningen og bygningsreglementet.

Slukning og sikkerhed i industrien

Vi kan være bindeleddet mellem dig og brandrådgiveren. Når brandstrategirapporten er på plads, kan du få de praktiske løsninger hos os. Så kan du også i praksis leve op til din egen brandstrategirapport og får sikkerhed og tryghed omkring dine bygninger. Det kan gælde – støvhåndtering – branddetektion – slukningsanlæg Løsningerne skal afpasses efter dit lokale beredskabs kapacitet og kompetencer, så du kan sikre bygninger og produktionsanlæg tilstrækkeligt indtil det professionelle beredskab når frem.

Få et gratis virksomhedstjek og få overblik over, hvordan du skaber sikkerhed og tryghed i praksis. 

Tror du kunderne
kan vente?

Skulle det værste ske og uheldet er ude, så du mister bygninger eller produktionsanlæg i en brand, så kan der gå en lang periode med genopbygning. Det er langt fra sikkert, at dine kunder kan vente på dig. I mellemtiden finder de måske andre leverandører eller andre løsninger. Også i denne situation er det langt bedre at forebygge.

Forsikringspræmien og selvrisikoen
Det kan koste, hvis der ikke er styr på brandsikkerheden. Omvendt kan der være mange penge at spare, hvis du får styr på det og er klar, hvis det værste skulle ske.

Det kan starte med at skabe overblik.
Ring og aftal en gratis screening, så er du allerede igang