Skip to main content

RFC Batterislukningssystem

RFC Batterislukningssystem

AF JOSEPHINE KNUDSEN

Med fremkomsten af elbiler og den stigende interesse for dem, står vi nu over for nye udfordringer ift. slukning af brand. Grundet batteriet kan man ikke slukke bilen på samme måde som man ville en almindelig bil. Ved elbiler skal der både tages højde for batteriet, de forskellige celler, og de gasser der udledes. Der er derfor blevet udviklet dette slukningssystem, som gør det nemt, effektivt og sikkert for dig at slukke et brændende el-køretøj.

Med RFC Batterislukningssystemet får du et slukningssystem til batterier i EV eller PHEV køretøjer. Systemet er gennemtestet i praksis, sikkert, effektivt og giver en øget arbejdssikkerhed for dig. Systemet giver direkte køling af batteriet, og dermed en hurtig standsning af den kemiske reaktion i cellerne, og den heraf følgende ophedning. 
Slukningsenheden placeres under batteriet, og hvis nødvendigt fastgøres til bilen med donkraft. Her kan man fra styreenhed styre slukningsenhedens slukningsspyd og penetrere batterihuset på sikker afstand. Herefter vil batterihuset blive oversvømmet med vand, hvorefter køleprocessen starter. Systemet er afprøvet i praksis på alle kendte batterityper på batterier op til 120kWh. Systemet kan anvendes med alle almindeligt anvendte slukningssystemer, da den kun kræver et tryk på 4-10 bar. 

Systemet er efter gennemtestning i produktionen blevet testet i beredskaber i Europa fra sommeren 2021 og året ud – hvilket har givet vigtig og essentiel feedback. Det er afprøvet på adskillige batterier fra Opel, Volkswagen, BMW, Volvo, Tesla og Audi. Dette medfører at systemet er gennemtestet, sofistikeret og afprøvet i praksis.

Systemet giver beredskabet en række fordele når de rykker ud til brand til en brand i en bil. Herunder kan det nævnes at man med systemet effektivt kan slukke brande, uanset bilens position. Dette også selvom bilen står i en p-kælder, hvor det kan være udfordrende at komme til bilen. Derudover sikrer det personalet der står for slukningen. Ved hjælp af styrepanelet kan operatøren stå op til 8 meter væk og placere slukningsenheden, samt styre slukningsenhedens slukningsspyd og penetrere batterihuset på sikker afstand. Dette sikrer dem fra potentiel fare fra ild, røg og udledningen af giftige gasser.  Ved at slukningsenheden kan styres på plads længere væk fra køretøjet, betyder det også at systemet kan placeres hurtigt og effektivt, så slukning og kølning kan ske meget hurtigt. Dette betyder også en hurtig standsning af den kemiske reaktion i cellerne og den heraf følgende ophedning.

Netop nu kan du ifm. vores kampagne få et batterislukningssystem til 110.000, – kontakt salg@rkbrand.dk eller ring til os på 62621212 for at høre nærmere. 

Få mere viden og inspiration her

Slukningstrailer sikrer hurtig lokal indsats
Læs mere her

Læs videre

Et Grønnere Beredskab

Et Grønnere Beredskab

AF JOSEPHINE KNUDSEN

Med fokus på en grønnere omstilling er det oplagt også at kigge nærmere på grønnere beredskabskøretøjer. Rosenbauers RT er et elektrisk brandkøretøj som ikke blot kører på el, men også revolutionerer mange andre faktorer i køretøjet, og sætter fokus på forbedringer for brandmændene. RT’en skaber dermed ikke blot forbedringer på den grønne bane, men også for den funktionelle og operationelle indsats og mandskabet.  

Et elektrisk brandkøretøj

Med et øget fokus på den grønne omstilling, gav det anledning til også at kigge nærmere på beredskabskøretøjerne bl.a. pga. de voksende miljøzonekrav. Her blev det tydeligt at et elektrisk beredskabskøretøj ikke blot ville reducere CO2 udledningen, men det gav mulighed for at skabe et banebrydende beredskabskøretøj, som ville repræsentere fremtidens beredskabskøretøjer. Ikke nok med at RT’en er elektrisk, så giver den også en række andre vigtige fordele som gavner brandmændene under indsatser, det gavner omgivelserne og så har den et operationelt styringssystem. Målet blev at imødekomme alle fremtidige krav til dagens beredskaber. Derfor er der med RT’en heller ikke kun fokus på den grønne omstilling, men også hvordan Rosenbauer kan gøre det lettere for beredskaberne i de operationelle miljøer og minimere skadesrisici.

Det helt essentielle ved RT’en er omstillingen til el. Dens elektriske motorer er næsten helt stille, og når køretøjet holder stille, slukker motoren automatisk – alt andet materiel i bilen bruger elektriciteten direkte fra batterierne. Dette reducerer støj i det operationelle miljø og giver et bedre arbejdsmiljø for brandmændene og er til mindre gene for eventuelle naboer. Herudover er der ingen unødig gasudledning, hvilket er med til at sikre et miljørigtigt beredskab.

Det indbyggede batteri genoplades på næsten ingen tid, hvilket betyder at der ikke er nogen problemer – selv når den bruges ofte i storbyer. Ved et fuldt opladningsinput på 150kWh kan man med en opladning på kun 15 minutter nå 100kWh og dermed gå fra et batteri på 50% til 80%. Derudover kan RT’en med det indbyggede backupsystem kan batteriet genoplades med dieselmotoren der er placeret på taget, uden at det giver nogen begrænsninger. Ved hjælp af de genopladelige batterier fungerer RT’en som dens egen elektriske generator for materiel og hjælpemidler. Forsyningen af energi er garanteret selv under længere indsatser. Hvis der bliver brugt mere energi end der er på batteriet, slår backup-systemet til.

RT’en kan konfigureres efter det operationelle miljø som den skal indgå i. Volumen på vandtankene går fra 1000 liter til 4000 liter, skumtankene fra 50 liter til 400 liter.

Bedre arbejdsmiljø

Med omstillingen til de elektriske motorer gav det også mulighed for at optimere på parametrene for mandskabet, og dermed gøre det lettere at kommunikere, forberede sig og minimere skadesrisici. Her har de bl.a. sat ind med ergonomiske og taktiske fordele for mindre fysisk udmattelse for brandmændene og for bedre operationel succes. Der er en kommunikativ kabinestruktur, hvor cockpittet har et drejbart fører- og holdledersæde. Mandskabskabinen er ikke isoleret fra cockpittet, og begge er materiellet med et ovalt siddearrangement for at forbedre kommunikationen. RT’en fungerer som sit eget kommunikationssystem. Dette betyder bl.a. sit eget Wi-Fi, permanent forbindelse til det operationelle kontrolcenter, til EMEREC data center og til integrationen af droner for overblik over situationen. Mandskabet får derfor de nødvendige informationer heriblandt ulykkesrapport, bygningsplaner, billeder og meget mere, alt sammen mens de har kontakt til hinanden og det operationelle kontrolcenter.

De ergonomiske specifikationer af RT’en med den generøse indvendige ståhøjde, den lave indstigning og de let tilgængelige materielrum reducerer risikoen for skader hos brandmændene. RT’en er designet med tanke på mandskabet, så det letter deres arbejde ift. transport af materiel. Der er regulering af indstigningshøjden, så det er lettere for brandmændene at stige ind og ud af køretøjet. Materielrummene er i meget lav højde, og kan sænkes yderligere når køretøjet holder stille – maximum højden er lidt over to meter, og alt materiel kan derfor nås. Det er derudover også muligt at få enten et manuelt eller elektrisk taggalleri fremfor den konventionelle tagadgang via bagenden på RT’en. Pumperummet er også blevet flyttet frem i RT’en, hvilket skaber et fuldt materielrum i bagenden af køretøjet. Materielrummene er store i køretøjet, og med den lave højde, giver det mandskabet en lavere belastning, da de skal løfte det tunge matierel mindre.

Succes i praksis

RT’en er bl.a meget brugt i Berlin og den amerikanske adaption RTX er meget brugt i Los Angeles (LA). Både i Berlin og LA har de været glade for resultaterne. I Berlin er der i testperioden blevet dækket mere end 13.000 kilometer, et gennemsnit på 5-6 indsatser hver dag og næsten 800 timer med RT’en. Mere end 90% af indsatser kunne udføres med ren el – altså uden at benytte sig af backupgeneratoren. RT’en er blevet testet ved både små og store ulykker – uanset om det var med brandpumper eller med CAFS (trykluftsskum), så virkede materiellet perfekt.
RTX er den amerikanske bror til RT’en. I LA har de introduceret det første elektriske brandkøretøj i Nordamerika, og her er de begejstrede for RTX’en, og den viser sig særligt nyttig under mindre indsatser.  På en dag i testperioden kørte de ud til mere end 22 indsatser og ikke en eneste gang var det nødvendigt at anvende backupgeneratoren. I LA har de en målsætning om, at alle beredskaberne over hele USA skal skifte til elkøretøjer inden 2035. I LA har de valgt at gå forrest, så beredskaber landet over kan se hvordan det ser ud med elbrandkøretøjer, og at det kan lade sig gøre uden at gå på kompromis med operationel parathed og performance.

RT’en skaber et stille arbejdsmiljø, hvilket skaber et mindre stressfuldt arbejdsmiljø for brandmændene. Det er ikke blot bilen som larmer betydeligt mindre, men også pumpen, som larmer meget mindre end konventionelle brandkøretøjer. Derudover så er de sikre på altid at være fuldt opladet pga. det hurtige genopladningssystem, så de kan være fuldt genopladet på ca. 30 minutter. Selvom der er fuldt forbrug på køretøjet, så har ladningen en overkapacitet således at batteriet bliver opladet imens der er forbrug. Køretøjet er gennemtænkt med fokus på aflastning af mandskabet, og minimere skadesrisici. RT står for ”Revolutionary Technology”, og dette gør sig i sandhed gældende for dette køretøj.

Få mere inspiration og viden her

RK er med ved branden i Børsen
Læs mere her

Læs videre

RK er med ved branden i Børsen

RK er med ved branden i Børsen

AF JOSEPHINE KNUDSEN

Den 16. april og de efterfølgende dage var alles øjne rettet mod København, og en af Danmarks helt store nationalklenodier, Børsen. Den 400 år gamle børsbygning gik i brand d. 16 april om morgenen, mens verden så forfærdet til. Børsbygningen blev bygget af Christian d. 4., og med opførelsen af denne gjorde Danmark sin fremtræden som handelsnation. Det er samtidig en af Københavns store kendetegn, og det var derfor med stor sorg, at nationen så den gå op i flammer.  

Indsatsen var derfor også enormt vigtig, da der ikke kun skulle undgås personskade og spredning af brand, men der skulle også sikres kulturarv. Både selve bygningen, men også inde i bygningen. Indsatsen blev derfor hurtigt sat i gang med koordinering af folk der prøvede at hente så meget som muligt ud inde fra bygningen, samtidig med at slukningsarbejdet gik i gang.

RK var tydeligt repræsenteret ved slukningen, hvor vi bl.a. har leveret Rosenbauer AT slukningskøretøjer med CAFS anlæg, Fleksibel Enhed (FE) køretøjer og senere tilføjelsen af en lufthavnsbrandbil som har været essentielle for indsatsen i Børsen. Med vores CAFS-anlæg, har beredskabet kunne inddæmme og isolere branden for, at den ikke har spredt sig yderligere. CAFS giver beredskabet mulighed for at justere i skumkoncentratet, og med det ekstra lufttryk der tilføjes, gør det også at beredskabet kan stå på behørig afstand, hvilket sikrer et bedre arbejdsmiljø, og dermed også er med til at nedsætte risikoen for personskade. CAFS har derfor haft en stor betydning for, at der bl.a. ikke er sket personskade og at branden ikke har spredt sig yderligere.

Derudover blev der indsat FE køretøjer, dette for at beredskabet havde alt specialudstyr til rådighed til denne indsats. Disse har vi leveret 14 af til Hovedstadens Beredskab, og de rykkede også ud da der gik brand i Børsen. Dette gav beredskabet ekstra udstyr, så de havde de bedste forudsætninger for at bekæmpe branden. For at trække på alle ressourcer var også specialindsatsen i Hovedstadens Beredskab indsat. Med specialindsats samt udstyr øger det mulighederne for at få inddæmmet branden og mindsket risikoen for personskade.

Slutteligt blev en Rosenbauer Panther lufthavnsbrandbil fra Københavns Lufthavn indsat, med denne blev det muligt for beredskabet at komme ind over bygningen og yde slukningen uden at risikere personskade. Denne specifikke lufthavnsbrandbil er leveret af RK, og yder en helt særlig hjælp til slukning af branden i Børsen. Med dens slukningsarm kan den nå op eller ind over en bygning, uden at en person skal ind over – ligesom de f.eks. skal ved en stigebil.

Samlet giver ovenstående komponenter et bedre udgangspunkt for at inddæmme branden samt minimere risikoen for personskade. Det giver beredskabet de bedste forudsætninger for at klare deres arbejde på bedst mulig vis. Hvilket er det som vi ønsker for beredskaberne – vi sætter en ære i at I er klar til at rykke ud. Vi vil dog også gerne være med til at sikre en god første indsats, så inddæmning af branden kan ske hurtigere end beredskabet kommer. Dette leder os tilbage til et emne vi før har berørt – nemlig vigtigheden af lokale beredskaber og lokal robusthed.

Lokalberedskaber kan være afgørende i disse situationer. Særligt når det gælder gamle bevaringsværdige bygninger, hvor risikoen for brand er større og materialet som bygningen består af er særligt brandbart. Dette ses også ved Børsen. Selvom Hovedstadens Beredskab var hurtige til at reagere på en ABA, så var branden stadig nået til spiret da de nåede frem. Deres opgave blev derfor hurtigt en anden, da flammerne allerede stod højt og hurtigt spredte sig. Indtil beredskabet kommer kan folk ellers blot se på og lade stå til.

Vi vil gerne være med til at sikre den vigtige første indsats. Vi kan gennem vejledning og gennemgang af behov finde materiel, så der kan ydes en hurtig første indsats og minimere risikoen for spredning af brand. Herudover kan vi også tilbyde instruktion og uddannelse, så I føler jer godt klædt på til at yde denne første indsats, og ikke blot skal se til og vente på beredskabet i tilfælde af brand. Ved netop at indsætte med et lokalberedskab vil I samtidig kunne sikre disse fredede bygninger og vores kulturarv meget bedre, og det vil dermed minimere risikoen for at ende i samme situation som Børsen.

Få mere inspiration her

Slukningstrailer sikrer hurtig lokal indsats
Læs mere her

Læs videre

Slukningstrailer sikrer hurtig lokal indsats

Slukningstrailer Sikrer Den Hurtige Lokale Indsats På Privatejet Ø

AF JOSEPHINE KNUDSEN

Hos RK sætter vi en ære i at hjælpe de mennesker som har mod og vilje til at hjælpe andre. Det gør vi, fordi det er mennesker som yder en ekstra indsats for at vi andre kan føle os trygge, og vide at hjælpen kommer når der er behov for den. Derfor hjælper vi beredskaberne og industrien med beredskabskøretøjer, slukningsudstyr og hjælpemidler, som de kan regne med når det gælder.

Vi møder altid vores kunder med afsæt i vores kerneværdier, og derfor går vi også ”all in” når en kunde kommer med en spændende udfordring. Det gjorde vi også da vi blev mødt af en ny udfordring fra en kunde, som ønskede en slukningsløsning til hans privatejede ø.

Udfordringen var, at det var en ø hvor der kommer mange overnattende gæster, hvor der er mange værdier, og hvor der er langt til nærmeste beredskab og dermed nærmeste hjælp. Derudover bor der kun én mand fast på øen, og han står oftest med det hele selv. Han vil dog rigtig gerne kunne hjælpe skulle der ske en ulykke, og dermed kunne reagere som lokalt beredskab, i stedet for blot at se til mens han venter på det professionelle beredskab. En af udfordringerne her er også, at dem som skal håndtere slukningsudstyret, ikke er uddannet brandmænd, og udstyret skal kunne betjenes af én mand. Men noget må kunne gøres – en lille indsats er trods alt også en indsats.

Kunden er i dette tilfælde bevidst om vigtigheden af den hurtige lokale indsats, da beredskabet er langt væk. Og derfor ser de også vigtigheden af, at de selv kan sætte ind hurtigt, og sikre de gæster der måtte være på øen, samt deres værdigenstande. Det skaber en større tryghed i hverdagen at vide, at de selv er i stand til at reagere hurtigt – hvis uheldet skulle være ude. Dette i samme stil som med hjerteløberordningen. Den hurtige lokale indsats er den vigtige indsats, og kan være altafgørende i sidste ende.

Ved netop denne udfordring måtte vi finde en løsning, som både afdækkede deres behov, og som også var enkelt at betjene af almindelige mennesker. Derudover skulle løsningen kunne stå på øen i tilfælde af brand, og alle der har fået en kort instruktion skal være i stand til at betjene den. Derudover skal den kunne betjenes af én mand, hvilket sikrer en hurtig lokal indsats, og de vil også være i stand til at assistere beredskabet når de kommer.

Med disse behov kunne vi tilbyde en slukningstrailer med et Ultra-højtrykssystem (UHPS). Denne passer til deres udfordringer, og kan sikre en førsteindsats i ca. 10 min. med en 500 liter vandtank, hvor der er super højtryk og mulighed for tilsætning af skum, så alle ressourcer udnyttes bedst. Derudover kan denne løsning, reelt indsættes som en lille brandbil kontinuerligt i kombination med en forsyningstrailer.

Dette produkt sammen med en fuld service aftale hos os, sikrer at de kontinuerligt er sikre på at kunne yde en hurtig indsats, og agere lokalt beredskab i tilfælde af brand. Derudover kan de assistere det professionelle beredskab når de når frem. Serviceaftalen betyder også at deres udstyr og uddannelse altid er fuldt opdateret, så de er klar hvis uheldet er ude.

Du kan læse nærmere under vores kategorier:

  • Slukning & Sikkerhed
  • Lokalberedskaber
  • Brand- & redningskomponenter
  • Skæreslukker & Superhøjtryksanlæg
  • Service og Support – 100% Service

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på mail eller tlf.

Få mere viden og inspiration her

100% Service
Læs mere her

Læs videre

100% Service

100% Service

AF JOSEPHINE KNUDSEN

Vores tilbud om service giver jer den sikkerhed I har behov for når I rykker ud. Så I kan være sikre på at jeres udstyr virker, hver gang.

Siden 2015 er beredskaberne blevet større og mere professionelle. Dette har også givet beredskaberne mulighed for selv at efterse bilerne og udstyret på bilerne. Der vil dog være ting, vi som leverandør kan udføre, som ikke altid kan eller må udføres på værkstederne i beredskaberne. Dette også i takt med at komponenterne bliver mere og mere avanceret. Med så store beredskaber og mange biler i beredskaberne, kan det også være en udfordring at holde styr på hvorvidt alle biler er serviceret og tjekket efter – det kan derfor være en fordel at lade os stå for hele serviceopgaven, så du ikke skal tænke på om der nu er styr på alle komponenter.

Der er flere fordele ved at have os til at stå for den overordnede koordination. Det betyder bl.a. at vi påtager os ansvaret for at alt spiller – også hvis noget skulle gå galt. I kan derfor ved vælge service hos os være sikre på kvalitet og driftsikkerhed. Vi sikrer at det lovpligtige Maskindirektiv bliver overholdt, og hvis der er mangler, så hjælper vi dig med at rette op.

Vi sætter en ære i, at du altid er klar til at rykke ud når ulykken sker.

En anden fordel ved at vælge en serviceaftale er, at du sikrer jeres køretøjers værdi. Når du skal have dine køretøjer solgt, så er der en større gensalgsværdi når der medfølger en certificering fra os, som viser at den er blevet serviceret fra år til år. Certificeringen skaber en garanti for køber om, at bilen er blevet behandlet med omhu og at alt fungerer. Det fungerer som en blåstempling fra vores side, hvilket sikrer værdien for køretøjet, og skaber en ”win-win” situation for køber og sælger.

Ved at vælge service hos os, så kan man også forlænge bilens levetid. Dette kan være med til at du kan udskyde køb af nye køretøjer. Her er vores serviceaftale en langt billigere løsning sat op mod indkøb af nye køretøjer. For at sikre driftsikkerheden af jeres udstyr, vil udstyret blive serviceret som minimum en gang om året for at sikre drift og kvalitet. Derudover giver et årligt servicetjek også muligheden for at tænke bæredygtigt, da det forlænger levetiden på bilerne og udstyret, og dermed giver mulighed for upcycling, så man også kan tænke miljø- og klimavenligt i beredskaberne.  

Helt konkret tilbyder vi to former for serviceaftaler:

Basis Inspektion

Dette er et eftersyn og ikke en service. Basis Inspektion udføres 1 eller flere gange om året. Her tjekker vi det arbejde du udfører på bilen på dit værksted, og sikrer at det hele er udført efter standard. Herefter kan vi give en blåstempling, og du kan vide dig sikker på kvalitet og driftsikkerhed. Her er det en uddannet servicetekniker som foretager eftersynet. Sammen med jeres værkstedsansvarlige sikrer vi at det fulde omfang af køretøjets serviceforpligtelser er overholdt, og fordelingen af opgaver er korrekt defineret.

Service Plus

Ved Service Plus sikrer vi at Maskindirektivet er overholdt. I dette eftersyn indgår også vores Basis Inspektion. Serviceeftersynet sker typisk 1x om året. Ved et Service Plus abonnement indgår vi et samarbejde med dit værksted, og tilbyder både sparring med den servicetekniker som du har tilknyttet, samt uddannelse af dit personale, så du er bedre rustet til at efterse jeres biler.

Ved indgåelse af denne serviceaftale indkøber vi de dele til servicetjek som er nødvendige, og disse ligger klar til at du ønsker at der foretages servicetjek. Her er det en certificeret servicetekniker som foretager service.

Ved vores forskellige løsninger er der helt sikker en der passer lige netop dit beredskab. Uanset om dit værksted har helt styr på tingene, og blot kræver en blå stempling, så du driftsikrer og upcycler dine køretøjer, eller om du har brug for lidt ekstra hjælp, og dermed have et fast servicetjek, så er vi den rette løsning for dig. Vi kan være med jer hele vejen – fra starten af en salgsproces til servicering af dine komponenter, og dermed være din samarbejdspartner i beredskaberne.

Et eksempel på en serviceaftale, som vi har haft i mange år, er hos Crossbridge Energy i Fredericia. Her har de deres egen lille brandstation, hvor de har 2 industri slukningskøretøjer. De har fra starten af samarbejdet ønsket at vi står for service. Dette har vi gjort siden 2006, og det er vores ældste serviceaftale. Her har de erkendt, at de ikke kan stå for faste servicetjek, og de har dermed fået hjælpen til at holde deres komponenter ved lige, sikre værdi, bæredygtighed og vigtigst kvalitet og driftsikkerhed. De kan derfor vide sig sikre på, at når uheldet er ude, så kan de reagere hurtigt, og sikre den essentielle første indsats. Disse køretøjer er nu på vej mod 30 år som industriklar, og med vores serviceaftale er de klar i mange år mere.

Få mere viden og inspiration her

Slukningstrailer Sikrer Den Hurtige Indsats På Lokalejet Ø
Læs Mere Her

Læs videre