Skip to main content
MARITIME LØSNINGER

Stærke løsninger til den maritime sektor

Elektrificeringen skaber både nye muligheder og udfordringer i den maritime sektor. Flere brande på færger og skibe skal håndteres helt anderledes og det stiller nye krav til både udstyr og bemanding. El-biler og store batteripakker på færger og skibe stiller helt nye krav til beredskaber ombord, til lokale beredskaber i havnene og ikke mindst til samspillet mellem beredskaberne.

Hvis hændelserne ikke kan løses på havet, søger skibene ind i havnene og både på skibet og i havnen skal udstyr og mandskab være klar til at håndtere brand og skader. Beredskaber om f.eks. MIRG (Maritime Incident Response Group) kan sendes ud til skibe i nød med helikopter for at håndtere nødsituationer. Disse beredskaber vil i høj grad skulle håndtere situationen med det udstyr, som er ombord.

Helt nye krav til design af skibe og uddannelse af mandskab

Der er stor forskel på, hvordan en dieselmotor i brand og en brændende batteripakke skal håndteres. Elektrificeringen af samfundet stiller derfor helt nye krav til både udstyr og bemanding i beredskaber.

Vi hjælper gerne beredskaberne med rådgivning, udstyr og uddannelse. Det kunne f.eks. være i form af fastmonterede eller mobile slukningsløsninger med den maritime ”RAT” mærkning. Kontakt salg@rkbrand.dk for en uforpligtende dialog om rådgivning og løsninger til den maritime sektor.

Det kunne også være andre relaterede produkter som redningsbåde fra NORDIC RESCUE, monitoreringsudstyr fra AQUAEYE eller mindre slukningskomponenter.